Konkurs - natječaj za suvenir Grada Mostara

Konkurs - natječaj za suvenir Grada Mostara

Grad Mostar je raspisao konkurs - natječaj za izradu suvenira Grada Mostara.

 Predmet konkursa:

1. Predmet Konkursa je izbor zvaničnog suvenira Grada Mostara;
2. Suvenir treba da bude odraz tradicije i kultumo-istorijske baštine i da izražava autentične prirodne i turističke vrijednosti i atraktivnosti Grada Mostara;
3. Suvenir treba da bude izrađen od materijala prema ideji autora, sa opisom izrade, veličine, boje i materijala od kojeg će se proizvoditi. Za izradu se mogu koristiti samo stabilni i ekološki prihvatljivi materijali, npr. metal, keramika, kamen, terakota, drvo, staklo, papir i sl.
Poželjno je da se za izradu suvenira koriste autohtoni materijali, tj. materijali koji su prepoznatljivi za Grad Mostar, i sl.
4. Radovi mogu biti u nekoj od sljedećih formi:
- Tradicionalni suvenir: ručni radovi, ukrasni i upotrebni predmeti od keramike, drveta, papira, tekstila, slame i sl., odjevni predmeti, vez, tkani predmeti, i sl.
- Urbani suvenir: razglednice, okviri za fotografije, privjesci, magneti, markeri za knjige, podmetači za čase, i sl.
- Drugi ukrasni ili upotrebni predmeti: Šolje, flaše, replike gradskih zdanja i drugih prepoznatljivih građevina ili autentičnih prirodnih vrijednosti Grada Mostara, i sl.
- Ostali predmeti ili radovi koji uključuju nove tehnologije- multimedija.

 

 Ostale detalje konkursa - natječaja možete preuzeti u zvaničnom dokumentu Grada Mostara

NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU SUVENIRA GRADA MOSTARA.pdf

 

div> /div>
cl <
>>>>>>>>pt>="ltr"
380 VijestKer">ktirajtajmuson

Turist Adresa: Dr. AclemS="rčevića bb>
1tyle="color: #000000;">Turist Tel. : +387 36 355 090>
1tyle="color: #000000;">Turist Fax : 387 36 355 096>
1tyle="color: #000000;">Turist @:1tyle=ntentloak11102">Oentidresa el. //<'> DATA-- nt.id('moperEacija ById('tloak11102').> HTMLt= x'; lue;pindixt= xma' + 'il' + 'to'; lue;patht= xhr' + 'ef' + '='; lue;:0 y11102t= xhercegovina' + '@'; :0 y11102t= :0 y11102t+ xhercegovina' + '.' + 'ba'; nt.id('moperEacija ById('tloak11102').> HTMLt+= xc="' + patht+ '\'' + pindixt+ ':' + :0 y11102t+ x\'>' + :0 y11102+'<\4> '; // >pt> pt> < yle="color: #000000;">Turist
WEB: rcegovina.ba/indexpt>

564 Vijest Dani City G ion

;ri zx 6> :1oni ;ri zx 6> clas:1oni ; n4> ="http://wwwitte-> .googleubmit?tore/tleacn_blils?d17bmi.skN/Sa#star.a#starg in="arg

;ri zx 6> :1oni ;ri zx 6> clas:1oni ; n4> p> 

540 VijestS >avdnihrip., oodrip.,icka-p
li="moduleeven modtIach ugins: BeforeDisplayConten
d
ugingins: K2BeforeDisplayConten
d
d ugins: BeforeisplayTitle --> d
ugingins: K2BeforeisplayTitle --> d
ugins: BeforeDisplayContent -->
d
ugingins: K2BeforeDisplayContent -->
d lass="moduletable_Iachext"> '"> u cilju olakšavisida pstupuda ihrip.,šne udaicka-p , u. Za elek' };jam t >avdnihrip., oodrip.,šne udaicka-p . d
ass="custom"div> d
ass="custom"div> ugins: BeforeisplayTitle t -->
ass="custore'>
ugingins: K2BeforeisplayTitle t --> d d
d
> li="moduleboth'L dd d d
"> d
ass="custom"div> d ass="custom"div> ugins: BeforeisplayTitle t --> ass="custore'>
ugingins: K2BeforeisplayTitle t --> d d
d
> li="moduleboth'L dd d d
>>>>>>>>>>>>>>pt>="ltr" 'ss="itemVia
pt>="ltr" >pt >pthtmp>