Konkurs - natječaj za suvenir Grada Mostara

Konkurs - natječaj za suvenir Grada Mostara

Grad Mostar je raspisao konkurs - natječaj za izradu suvenira Grada Mostara.

 Predmet konkursa:

1. Predmet Konkursa je izbor zvaničnog suvenira Grada Mostara;
2. Suvenir treba da bude odraz tradicije i kultumo-istorijske baštine i da izražava autentične prirodne i turističke vrijednosti i atraktivnosti Grada Mostara;
3. Suvenir treba da bude izrađen od materijala prema ideji autora, sa opisom izrade, veličine, boje i materijala od kojeg će se proizvoditi. Za izradu se mogu koristiti samo stabilni i ekološki prihvatljivi materijali, npr. metal, keramika, kamen, terakota, drvo, staklo, papir i sl.
Poželjno je da se za izradu suvenira koriste autohtoni materijali, tj. materijali koji su prepoznatljivi za Grad Mostar, i sl.
4. Radovi mogu biti u nekoj od sljedećih formi:
- Tradicionalni suvenir: ručni radovi, ukrasni i upotrebni predmeti od keramike, drveta, papira, tekstila, slame i sl., odjevni predmeti, vez, tkani predmeti, i sl.
- Urbani suvenir: razglednice, okviri za fotografije, privjesci, magneti, markeri za knjige, podmetači za čase, i sl.
- Drugi ukrasni ili upotrebni predmeti: Šolje, flaše, replike gradskih zdanja i drugih prepoznatljivih građevina ili autentičnih prirodnih vrijednosti Grada Mostara, i sl.
- Ostali predmeti ili radovi koji uključuju nove tehnologije- multimedija.

 

 Ostale detalje konkursa - natječaja možete preuzeti u zvaničnom dokumentu Grada Mostara

NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU SUVENIRA GRADA MOSTARA.pdf

 

Kontaktirajte nas


Turistička zajednica HNŽ/HNK
Adresa: Dr. Ante Starčevića bb
Tel. : +387 36 355 090
Fax : 387 36 355 096

www.hercegovina.ba

Android aplikacije

 

Sustav prijave i odjave turista

  • Poštovani, Želimo Vas obavijestiti da Turistička zajednica HNŽ u cilju olakšavanja postupka prijave boravka turista, uvodi elektronski sustav prijave i odjave boravka turista.
    Pročitaj više...

Poziv za upis u bazu podataka

  • Pozivamo sve subjekte koji pružaju smještajne kapacitete, ugostiteljske usluge, turističke agencije, muzeje i galerije da se upišu u bazu podataka Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije. Ovim je stvorena mogućnost Vašeg predstavljanja…
    Pročitaj više...
Scroll to top